Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe informuję, że działalność wykonywana przez Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej  Zamość
Sp. z o.o. pozostaje bez wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

 

W skład Zakładu Radioterapii Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED w Zamościu wchodzą trzy pracownie akceleratorów, tomografia komputerowa, modelarnia i pracownia brachyterapii. Nasz ośrodek posiada niezbędną aparaturę medyczną do prowadzenia teleradioterapii. Centrum jest wyposażone w tomograf komputerowy do planowania leczenia firmy Siemens, trzy akceleratory TrueBeam firmy Varian, pełne wyposażenie modelarni, system unieruchomień pacjenta firmy Klarity Medical & Equipment oraz system VisionRT do bramkowania. Akceleratory TrueBeam, w które wyposażona jest nasza placówka są najnowocześniejszymi tego typu aparatami dostępnymi na rynku. Wyposażone w kolimator wielolistkowy MLC i system obrazowania kV (kilowoltażowego) umożliwiają precyzyjne wykonywanie procedur. Przyspieszacze TrueBeam pozwalają na wykonywanie terapii w różnych technikach – statycznej, dynamicznej IMRT i dynamicznej RapidArc (terapii łukowej). Obrazowanie kV pozwala na wykonywanie zdjęć lepszej jakości niż MV, co z kolei przekłada się na dokładniejsze dopasowanie do struktur w czasie weryfikacji ułożenia chorego.

Tomograf komputerowy nie różni się zasadą działania od tych stosowanych w diagnostyce. Stosowane w radioterapii tomografy mają jedynie nieco szerszy otwór około gantry tak, by pacjent zmieścił się w urządzeniu w trakcie skanowania, ułożony na podstawkach do unieruchomień w pozycji terapeutycznej. W pracowni TK do planowania jest również zainstalowany zestaw laserów, które pomagają w ułożeniu pacjenta.

Modelarnia to pomieszczenie, w którym wykonuje się głównie unieruchomienia dla pacjentów: typu maski do napromieniania w obszarze głowy i głowy z szyją. Maski wykonuje się z termoplastycznego tworzywa rozgrzewanego w łaźni z ciepłą wodą. Maska po wymodelowaniu na pacjencie zastyga i tak uformowana na kształt pacjenta jest stosowana do planowania, a później do prowadzenia codziennych sesji napromieniania. W modelarni wylewa się również osłony indywidualne dla pacjentów napromienianych wiązką elektronów.

System unieruchomień pacjenta jest to system, który zawiera podstawki stosowane przy różnych lokalizacjach napromieniania. Pacjent jest na nich układany przed TK do planowania leczenia w pozycji względnie dla niego wygodnej, natomiast stabilnej dla prowadzących leczenie. Pozycja ta ma być odtwarzalna i powtarzana dla danego pacjenta przy każdym napromienianiu na akceleratorze.