Naszym głównym partnerem medycznym jest Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Zamościu. Współpracujemy też z innymi szpitalami, co zapewnia naszemu ośrodkowi kompleksowość leczenia onkologicznego. Naszymi partnerami są także organizacje i firmy. Poprzez współpracę rozwijamy profilaktykę oraz świadomość zdrowotną dotyczącą leczenia nowotworów.