Współpraca z partnerami medycznymi oraz organizacjami i firmami usprawnia proces leczenia, ale też zwiększa możliwości związane z opieką nad pacjentem onkologicznym. Nasi partnerzy włączają się w działania promujące zdrowie oraz w akcje profilaktyczne. Kompleksowe leczenie, dzięki naszym partnerom, wzbogacone jest także o działania wokół podstawowej działalności – edukujące i zwiększające świadomość o raku, o chorobach nowotworowych ich przyczynach i sposobach leczenia.