Współpracujemy z partnerami medycznymi – publicznym i prywatnym oraz z organizacjami pozarządowymi. Nasi partnerzy zapewniają kompleksowość leczenia, poszerzają możliwości w zakresie świadczeń medycznych, a także wspomagają działania związane ze wsparciem dla osób leczonych.