Radioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia pacjentów chorych na nowotwory złośliwe, znajduje również zastosowanie w terapii chorób nieonkologicznych. W radioterapii wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące, które uszkadza komórki nowotworowe.

Radioterapia może stanowić etap leczenia radykalnego, czyli takiego, które daje szanse na wyleczenie pacjenta lub element leczenia paliatywnego (objawowego) czyli takiego, które może wydłużyć czas przeżycia i zmniejsza dolegliwości choroby, głównie ból. W postępowaniu radykalnym radioterapia jest wykorzystywana jako samodzielna metoda leczenia lub element wieloetapowego procesu w połączeniu z leczeniem chirurgicznym i/lub systemowym (chemioterapią, hormonoterapią, immunoterapią).

Decyzja o terapii, metodach i poszczególnych jest etapach, jest podejmowana przez Konsylium Lekarskie składające się lekarzy specjalistów chirurgii, patomorfologii, onkologii klinicznej i radioterapii oraz, jeżeli wymaga tego sytuacja kliniczna, lekarzy specjalistów innych dziedzin medycyny.

W pewnych sytuacjach klinicznych (nerwiaki, neuralgia nerwu trójdzielnego, oponiaki, malformacje tętniczo-żylne, przerzuty do mózgu, płuc, wątroby, trzustki, kości) znajduje zastosowanie tzw. radioterapia stereotaktyczna i radiochirurgia, które realizowane są w oparciu o zaawansowane technologicznie systemy planowania radioterapii i leczenia.

Radioterapia stosowana jest we wszystkich ośrodkach NU-MED Grupy tj.:w Katowicach, Zamościu, Elblągu oraz Tomaszowie Mazowieckim.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej Radioterapii przeczytaj nasze artykuły: „Co to jest radioterapia” lub „Radiochirurgia stereotaktyczna”.