W 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty radioterapii onkologicznej, a w 2009 roku tytuł doktora nauk medycznych. Od 2009 roku pracował jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na etacie naukowo-dydaktycznym, a od 2011 roku był zastępcą Kierownika Zakładu Radioterapii w Centrum Onkologii w Lublinie. Od 2016 roku pracuje na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. .Medycznych i Kierownika Zakładu Radioterapii NU-Med. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość.

Posiada 20-letnie doświadczenie naukowo-dydaktyczne i lekarskie. Zna zasady prowadzenia przetargów i szkoleń. Jest autorem 20 publikacji naukowych, posiada 2 patenty opublikowane w Urzędzie Patentowym: „Osłony indywidualne” i „System do mocowania bolusa wodnego”. Był Kierownikiem specjalizacji dwóch onkologów radioterapeutów. Członek towarzystw PTO, PTRO, ESTRO.