Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o. posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia do 2028 roku.

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie finansuje leczenie pacjentów z terenu województwa lubelskiego. W ramach zawartych ponad 1918 umów ze szpitalami, przychodniami, poradniami, gabinetami pacjenci mogą leczyć się bezpłatnie.

Narodowy Fundusz Zdrowia
Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie.
ul. Szkolna 16
20-124 Lublin
NIP: 1070001057
tel. 81 53-10-500 do 502
fax. 81 53-10-528
e-mail: info@nfz-lublin.pl
Godziny otwarcia: 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek)

Narodowy Fundusz Zdrowia
Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie.
Delegatura Zamość
ul. Partyzantów 3
22-400 Zamość
tel. 84 67-76-400
fax 84 67-76-421
Godziny otwarcia: 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek)