Chemioterapia to proces leczenia onkologicznego, polegający na podaniu pacjentowi doustnie lub dożylnie farmaceutyku, zwanego cytostatykiem. Pacjenci Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu, zakwalifikowani do chemioterapii kierowani są do Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu. Chemioterapia prowadzona jest w trybie ambulatoryjnym, czyli zabiegów jednodniowych oraz w trybie hospitalizacji, jeśli stan pacjenta wymaga stałej opieki medycznej. Jeżeli pacjent leczony jest w terapią skojarzoną, łączącą chemioterapię z radioterapią, na napromienianie (naświetlanie) kierowany jest do zamojskiego ośrodka NU-MED.