PACJENCI Z OBJAWAMI CHOROBY ZGŁASZAĆ SIĘ POWINNI DO ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH W SZPITALACH. „WNIESIENIE” KORONAWIRUSA  NA TEREN INNYCH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH, W TYM NA TEREN PLACÓWEK ONKOLOGICZNYCH, STANOWI ŚMIERTELNE ZAGROŻENIE DLA LECZONYCH W TYCH SZPITALACH PACJENTÓW.