Ośrodki NU-MED Grupy realizują profilaktykę zdrowotną poprzez jednorazowe oraz cykliczne akcje, a także w formie programów profilaktycznych.

Profilaktyka dzieli się na:

  • wczesną, czyli promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
  • pierwotną, czyli zapobieganie chorobom poprzez unikanie czynników ryzyka
  • wtórną, czyli wczesne wykrycie i leczenie choroby
  • trzeciej fazy, czyli hamowanie postępu choroby i ograniczanie powikłań.

Profilaktyka wczesna i pierwotna w ośrodkach Grupy NU-MED realizowana jest poprzez organizację eventów z elementami rekreacji, np. bieg „Ubiegamy się o zdrowie” w Katowicach i Tomaszowie Mazowieckim. Działaniom profilaktycznym sprzyjają też wszelkiego rodzaju plenerowe festyny, podczas których dokonuje się pomiaru poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, czy przeprowadzana jest analiza składu ciała. Profilaktyka zdrowotna to także jedno z zadań, podejmowane przy organizacji Dni Otwartych Drzwi w ośrodkach w Elblągu, Katowicach, Zamościu i Tomaszowie Mazowieckim.

Realizacja profilaktyki wtórnej to organizowanie badań przesiewowych, np. mammografii, USG piersi, oznaczanie PSA pod kątem wykrycia nowotworów gruczołu krokowego i inne.
Zorganizowaną formą działań są programy profilaktyczne. Ośrodek NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim, jest jedną z 11-tu placówek w Polsce, realizującą ogólnopolski Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi. Program jest prowadzony na podstawie umowy Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED z Ministerstwem Zdrowia, a finansowany ze środków unijnych. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.profilaktygis.pl

Tomaszowski ośrodek w 2016 roku realizował Program Profilaktyczny Raka Płuc, poddając badaniom 100 osób – badania finansowane były na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Podobny program realizowany był w 2018r., gdzie objętych działaniem zostało 150 pacjentów. Analogicznie – program realizowany jest w 2019r.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W OŚRODKACH NU-MED

Działania profilaktyczne kierowane są m.in. do osób aktywnych zawodowo. We współpracy z przedsiębiorcami prowadzone są pogadanki prozdrowotne, często połączone z pakietem badań.
Grupę NU-MED w zakresie profilaktyki zdrowotnej wspiera Fundacja NU-MED.

nu-med profilaktyka
nu-med profilaktyka
nu-med profilaktyka