Gamma Knife Exira jest drugim tego typu urządzeniem w Polsce, dedykowanym do precyzyjnej radiochirurgii wewnątrzczaszkowej. Rаdiосhіrurgіа ѕtеrеоtаktусzna to metoda radioterapii, umożliwiająca dostarczanie zаplаnowаnej dаwki promiеniowаniа do wyznaczonego obszaru w obrębie głowy. Metoda ta pozwala na skuteczne leczenie bez użycia skalpela. W leczeniu tą metodą wykorzystuje się techniki lokalizacji stereotaktycznej, а dawkę promieniowania dostarcza się najczęściej w jednej frakcji (leczenie jednorazowe). Wiązki promieniowania są dokładnie skoncentrowane na obszarze przeznaczonym do leczenia, a ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek jest minimalne.

Gamma Knife pozwala na leczenie:

  • Guzów przerzutowych do mózgu
  • Oponiaków
  • Nerwiaków
  • Neuralgii nerwu trójdzielnego
  • Gruczolaków przysadki mózgowej

Opis leczenia

W planowaniu zabiegu biorą udział neurochirurg, radioterapeuta i fizyk. W trakcie leczenia, unieruchomiona w ramie stereotaktycznej głowa pacjenta wjeżdża do strefy, gdzie rozpoczyna się napromienianie zmian. Sam zabieg, zależnie od rodzaju i wielkości zmiany, trwa od kilkunastu minut nawet do 5-7 godzin. Po zabiegu pacjent w ciągu kilku dni wraca do normalnego funkcjonowania.

Na świecie działa obecnie ponad 300 urządzeń Gamma Knife; metodą tą leczono dotąd ponad 1 mln pacjentów. Wysoka skuteczność i precyzja przeprowadzanych zabiegów sprawia, że efekty mogą być porównywane z klasycznymi technikami operacyjnymi. Jednocześnie nienaruszenie ciągłości tkanek minimalizuje ryzyko komplikacji po zabiegu. Leczenie w urządzeniu Gamma Knife może stanowić samodzielną metodę leczenia, jak i uzupełnienie technik operacyjnych i jest podejmowane także w powiązaniu z neurochirurgią, chirurgią szczękową, laryngologią. Leczenie radiochirurgiczne Gamma Knife ma jednak także ograniczenia wynikające z rodzaju schorzenia, lokalizacji i objętości zmiany.

Urządzenie Leksell Gamma Knife Perfexion posiada 192 źródła kobaltu Co-60. (Średnia wartość energii kobaltu to 1,25MeV, a czas połowicznego rozpadu wynosi 5,25 lat). Źródła promieniowania umieszczone są w odpowiednich osłonach, dzięki czemu urządzenie jest bezpieczne dla pacjentów oraz personelu. Źródła kobaltu znajdują się w 8 sektorach, po 24 źródła w każdym sektorze. Podczas leczenia dla każdego sektora można wybrać kolimator o wielkości 16 mm, 8 mm, 4 mm lub pozycję blokowania, czyli wyłączenia sektora. Rozmiar kolimatora określa wielkość wiązki promieniowania gamma. Dzięki zastosowaniu kolimatorów leczenie jest bardzo precyzyjne, z dokładnością do 0,15 mm. Dawka promieniowania jest wystarczająca do skutecznego leczenia wyznaczonego obszaru.