Radioterapia jest metodą miejscowego leczenia nowotworów złośliwych wykorzystujących energię promieniowania jonizującego. Mechanizm działania promieniowania jonizującego polega na bezpośrednim lub pośrednim uszkodzeniu wrażliwych struktur komórkowych. Poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik możliwe jest podanie wysokiej dawki promieniowania na nowotwór z jednoczesnym zaoszczędzeniem tkanek prawidłowych. Taką metodę leczenia stosuje się jako leczenie samodzielne, w skojarzeniu z chemioterapią a także przed i po zabiegach operacyjnych. Możliwe jest też skojarzenie wszystkich trzech metod leczenia.

Radioterapia dzieli się na dwa działy – teleradioterapię i brachyterapię.

Teleradioterapia jest to napromienianie źródłem zewnętrznym, brachyterapia natomiast źródłami wprowadzanymi bezpośrednio w obszar guza bądź w jego okolice.
Radioterapia dzieli się również na leczenie paliatywne i radykalne. Paliatywne napromienianie ma na celu przedłużanie życia i poprawienie jego komfortu, uśmierzanie bólu. Z kolei napromienianie radykalne jest przeprowadzane z zamiarem trwałego wyleczenia pacjenta z choroby nowotworowej. Leczenie każdego pacjenta jest planowane indywidualnie. Pacjent w trakcie radioterapii jest objęty opieką lekarzy – onkologów radioterapeutów, fizyków medycznych, techników elektroradiologii, pielęgniarek, psychologa klinicznego i rehabilitanta. Lekarze onkolodzy– radioterapeuci podejmują decyzje o rodzaju i strategii leczenia. W okresie trwania terapii, pacjent jest pod stałą opieką personelu medycznego.