Команда

Ядром нашої медичної команди є лікарі спеціалісти онкологічної променевої терапії в центрах у Любліні, Білостоці, Вроцлаві та Кракові. Роботу лікарів завершують медсестри, фізики і медичні техніки, а також адміністративна команда центру.

Skip to content