Будь ласка, зверніть увагу, що 25 травня 2018 року набрали чинності положення Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування директиви. 95/46 / EC (Загальне положення про захист даних), далі – ГДПР

Зміст правового акта

Додаємо інформаційні пункти стосовно обробки персональних даних направлені:

 1. Працівникам лікарні, у тому числі у сфері відеоспостереження;
 2. Особам, що співпрацюють на підставі цивільно-правових договорів, у тому числі у сфері відеоспостереження;
 3. Пацієнтів лікарні;

Інспектор із захисту даних

Будь ласка, зверніть увагу, що в лікарні з 25 травня 2018 р. був призначений Інспектор з захисту персональних даних в особі: iod.zamosc@nu-med.pl

Обсяг завдань співробітника з питань захисту даних:

 1. Інформування адміністратора, та працівників, які обробляють персональні дані, про їхні зобов’язання, відповідно до ГДПР та інших положень Союзу або держав-членів щодо захисту даних, та консультування їх у цьому питанні;
 2. контроль за дотриманням вимог законодавства про захист даних, інших положень Союзу чи держав-членів про захист персональних даних, та політики адміністратора у сфері захисту персональних даних, включаючи розподіл обов’язків, заходи із підвищення обізнаності, підготовку персоналу, залучених до процесу обробки та відповідного аудиту;
 3. надання рекомендацій на вимогу щодо оцінки впливу на захист даних та моніторингу його реалізації;
 4. співпраця з наглядовим органом;
 5. виступати в якості контактного пункту для наглядового органу з питань, пов’язаних з обробкою, включаючи попередні консультації, та, у разі необхідності, проводити консультації з усіх інших питань;
 6. виступати в ролі контактнго пункту для осіб, дані яких пов’язані у всіх питаннях з обробкою їхніх особистих даних та здійсненням їх прав за ГДПР;
 7. ведення регістра діяльності або регістра категорії діяльності.

Документи для завантаження:

 • Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року – завантажитизавантажити
 • Застереження щодо інформації для пацієнтівзавантажити