У 2006 році йому було присвоєно звання фахівця з онкологічної променевої терапії, а в 2009 році йому було присвоєно звання доктора медичних наук. З 2009 року він працював в якості доцента кафедри онкології медичного університету Любліна на посаді по науково-освітнім справам, а з 2011 року він був заступником начальника відділу радіаційної онкології центру в Любліні. З 2016 р. він працює заступником директора з медичних питань та завідуючим відділом радіотерапії НУ-МЕД. Центр онкологічної діагностики та онкологічної терапії Замость.

Він має 20 років науково-дидактичного та медичного досвіду. Він знає правила проведення тендерів та тренувань. Він є автором 20 наукових публікацій, він має два патенти, опубліковані в Патентному відомстві: “Індивідуальні стражники” та “Система для фіксації водяного болюсу”. Він очолював спеціалізацію двох онкологів-рентгенологів. Член товариств PTO, PTRO та ESTRO.