OGŁOSZENIE NR 14/NU-MED/2018 O NABORZE PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ INSTYTUCJI DO PROJEKTU pt. ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki”.

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o., ogłasza otwarty nabór przedsiębiorstw oraz instytucji do udziału w projekcie „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki ”. Projekt jest realizowany w ramach Działania 5.1 PO WER 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem rekrutacji jest wdrożenie programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi, w tym edukacja zdrowotna osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach /instytucjach w zakresie czynników ryzyka, postaw prozdrowotnych, wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi, możliwości wzięcia udziału w programie badań przesiewowych.

Działania są skierowane do przedsiębiorstw/instytucji znajdujących się w województwach łódzkim, mazowieckim lub świętokrzyskim, zatrudniających powyżej 50 osób, z których 60% stanowią mężczyźni.

Będą polegały na spotkaniu edukacyjnym w siedzibie przedsiębiorstwa/instytucji lub miejscu wskazanym przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem/instytucją, z udziałem edukatora zdrowia oraz przekazaniu uczestnikom materiałów informacyjnych. W wyniku przeprowadzonych działań, osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach/instytucjach uzyskają informacje o realizowanym przez NU-MED programie badań przesiewowych. Osobyspełniające warunki udziału w programie będą mogły zapisać się na bezpłatne badania diagnostyczne do poradni laryngologicznej realizującej program.

Spotkania edukacyjne realizowane będą w okresie 25.01.2018 – 30.06.2018. Dokładne terminy zostaną uzgodnione podczas indywidualnych spotkań z osobami zarządzającymi przedsiębiorstwami/instytucjami.

Warunkiem udziału w postepowaniujest:

– posiadanie miejsca prowadzenia działalności na terenie jednego z 3 województw: łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie,

-wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy: fundusze.tomaszow@nu-med.pllub pocztą/kurierem na adres: NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Maz., ul. Jana Pawła II 35 z dopiskiem „PROFILAKTYKA”.

Nabór podmiotów prowadzony jest w trybie ciągłym, do momentu zgłoszenia się co najmniej 10 przedsiębiorstw/instytucji lub zrealizowania przez NU-MED 40 godzin edukacji zdrowotnej. Celem naboru jest przeprowadzenie 40 godzin edukacji zdrowotnej. Działania kierowane są głównie do mężczyzn, gdyż jest to grupa bardziej zagrożona chorobami nowotworowymi regionu głowy i szyi.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych rozpoczyna się w dniu 09.01.2018, o zakwalifikowaniu się do projektu decyduje data wpływu w formie elektronicznej lub papierowej formularza zgłoszeniowego firm/instytucji, które spełniają kryteria rekrutacyjne.

Formularz zgłoszeniowy