OGŁOSZENIE NR 13/NU-MED/2017 O NABORZE PLACÓWEK POZ DO PROJEKTU pt. „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ -Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki”.

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o., ogłasza otwarty nabór placówek POZ do udziału w projekcie „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki ”. Projekt jest realizowany w ramach Działania 5.1 PO WER 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem rekrutacji jest wdrożenie programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi, w szczególności realizacja świadczeń zdrowotnych na poziomie POZ na rzecz pacjentów znajdujących się w grupie ryzyka (kwalifikacja pacjentów do badań przesiewowych) oraz pogłębienie wiedzy lekarzy i pielęgniarek POZ z zakresu programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi poprzez realizację cyklu szkoleń.

Oferty można składać w terminie do 20.11.2017.

Szczegółowe zasady dotyczące procedury wyboru placówek POZ znajdują się w załączonych materiałach.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wraz z procedurą wyboru placówek POZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem POZ,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferentów – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie o naborze placówek POZ do projektu
Załącznik 1 i 2