OGŁOSZENIE NR 12/NU-MED/2017 O NABORZE GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH I LARYNGOLOGICZNYCH DO PROJEKTU pt. „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki”.

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o., ogłasza otwarty nabór gabinetów stomatologicznych i laryngologicznych do udziału w projekcie „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki ”. Projekt jest realizowany w ramach Działania 5.1 PO WER 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem rekrutacji jest wdrożenie programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi, w tym edukacja w zakresie szczegółów programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi realizowanego przez NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o. Działania są skierowane do gabinetów stomatologicznych i laryngologicznych na terenie 3 województw: łódzkiego, mazowieckiego iświętokrzyskiego i będą polegały na spotkaniu edukacyjnym w gabinecie stomatologicznym/laryngologicznym z udziałem Specjalisty ds. komunikacji i prowadzenia działań edukacyjnych oraz przekazaniu materiałów edukacyjnych dotyczących realizowanego programu. W wyniku przeprowadzonych działań, pacjenci poradni stomatologicznych oraz laryngologicznych uzyskają dostęp do informacji o realizowanym programie profilaktyki nowotworów głowy i szyi.

Warunkiem udziału w postepowaniujest:

– posiadanie miejsca prowadzenia działalności na terenie jednego z 3 województw: łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie,

-wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy: fundusze.tomaszow@nu-med.pl lub pocztą/kurierem na adres: NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Maz., ul. Jana Pawła II 35 z dopiskiem „PROFILAKTYKA”.

Nabór podmiotów prowadzony jest w trybie ciągłym, do momentu zgłoszenia się 210 placówek. Celem naboru jest przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w 210 gabinetach stomatologicznych i laryngologicznych na terenie 3 województw (łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie).

Formularz Zgłoszeniowy