OGŁOSZENIE NR 11/NU-MED/2017 O NABORZE PLACÓWEK POZ DO PROJEKTU pt. „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki”.

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o., ogłasza otwarty nabór placówek POZ do udziału w projekcie „ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ – Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi – NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki ”. Projekt jest realizowany w ramach Działania 5.1 PO WER 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem rekrutacji jest wdrożenie programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi, w szczególności realizacja świadczeń zdrowotnych na poziomie POZ na rzecz pacjentów znajdujących się w grupie ryzyka (kwalifikacja pacjentów do badań przesiewowych) oraz pogłębienie wiedzy lekarzy i pielęgniarek POZ z zakresu programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi po przez realizację cyklu szkoleń.

Oferty można składać w terminach:

POZ – woj. łódzkie – do 15.09.2017

POZ- woj. świętokrzyskie – do 25.09.2017

POZ – woj. mazowieckie – do 13.10.2017

Szczegółowe zasady dotyczące procedury wyboru placówek POZ znajdują się w załączonych materiałach.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wraz z procedurą wyboru placówek POZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem POZ,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferentów – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

OGLOSZENIE_otwarty nabor POZ_nr11
Załącznik 1 i 2

Opublikowano dnia 20.09.2017

WYNIKI OGŁOSZENIA – OGŁOSZENIE NR 11/NU-MED/2017 O NABORZE PLACÓWEK POZ DO PROJEKTU (woj. łódzkie)

Placówki POZ w woj. łódzkim wybrane do realizacji programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi w wyniku otwartego naboru konkursowego prowadzonego w okresie 30.08.2017-15.09.2017

Opublikowano dnia 26.09.2017

WYNIKI OGŁOSZENIA – OGŁOSZENIE NR 11/NU-MED/2017 O NABORZE PLACÓWEK POZ DO PROJEKTU (woj. świętokrzyskie) 

Placówki POZ w woj. świętokrzyskim wybrane do realizacji programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi w wyniku otwartego naboru konkursowego prowadzonego w okresie 30.08.2017-25.09.2017

Opublikowano dnia 16.10.2017

WYNIKI OGŁOSZENIA – OGŁOSZENIE NR 11/NU-MED/2017 O NABORZE PLACÓWEK POZ DO PROJEKTU (woj. mazowieckie)

Placówki POZ w woj. mazowieckim wybrane do realizacji programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi w wyniku otwartego naboru konkursowego prowadzonego w okresie 30.08.2017-13.10.2017