Program lekowy to leczenie świadczone w ramach systemu świadczeń gwarantowanych. To świadczenie medyczne prowadzone jest z zastosowaniem wchodzących na rynek, innowacyjnych substancji czynnych, których nie finansuje się w ramach innych gwarantowanych świadczeń. Programy lekowe wprowadzane jest w niektórych jednostkach chorobowych i dotyczy ściśle dobranej grupy pacjentów.

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim realizuje następujące programy lekowe:

 1. Program lekowy – leczenie nowotworów podścielska przewodu pokarmowego (GIST)
 2. Program lekowy – leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
 3. Program lekowy – leczenie raka wątrobowokomórkowego
 4. Program lekowy – leczenie niedrobnokomórkowego raka płuc
 5. Program lekowy – leczenie mięsaków tkanek miękkich
 6. Program lekowy – leczenie raka piersi
 7. Program lekowy – leczenie raka nerki
 8. Program lekowy – leczenie chłoniaków złośliwych
 9. Program lekowy – leczenie czerniaka skóry
 10. Program lekowy – leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
 11. Program lekowy – leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie
 12. Program lekowy – leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
 13. Program lekowy – Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
 14. Program lekowy – leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
 15. Program lekowy – leczenie zaawansowanego raka żołądka
 16. Program lekowy – leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu
 17. Program lekowy – leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD 30+
 18. Program lekowy – leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej Obinutuzumabem ICD 10 C.91.
 19. Program lekowy – leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (icd-10 c 25.0, c 25.1, c 25.2, 25.3, c 25.5, c 25.6, 25.7, c 25.8, c 25.9)
 20. Program – Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
 21. Program lekowy – Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych
 22. Program lekowy – leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka hodgkina z zastosowaniem Niwolumabu