O mnie

Specjalista onkologii klinicznej z wieloletnim doświadczeniem, w zakresie leczenia nowotworów litych, jak i chorób limfoproliferacyjnych ( typu : chłoniak ziarniczy, nieziarniczy, przewlekła białaczka limfocytowa), zdobytym w trakcie pracy w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Prowadzenie chorych opiera na wiedzy zdobytej podczas konferencji krajowych, zagranicznych i ciągłej jej aktualizacji. Szczególne zainteresowanie w zakresie terapii nowotworów przewodu pokarmowego. W 2015 roku zdobyty tytuł doktora nauk medycznych pod kierunkiem prof. dra hab. n.med. W. Zegarskiego, kierownika Katedry Chirurgii Onkologicznej w Bydgoszczy. Praca doktorska dotyczyła czynników wpływających na czas przeżycia chorych w raku żołądka.

Aktualnie pracuje w nowoczesnym Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Specjalizacje

 • Onkologia kliniczna

Ukończone szkoły

 • Akademia Medyczna w Bydgoszczy

Kursy / Szkolenia

 • Podstawowy kurs dermatoskopii.
 • Kurs usg j.brzusznej, piersi dla początkujących.

Konferencje 2017r.:

 • EHA – międzynarodowa konferencja dotycząca aktualizacji wiedzy nt postępowania i leczenia chorób limfoproliferacyjnych
 • SIOG – międzynarodowa konferencja dotycząca leczenia onkologicznego chorych w wieku geriatrycznym

Znajomość języków

 • angielski

Praca

 • 2015 Oddział Chemioterapii w Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim
 • 2014 -2015 koordynator Poradni Onkologicznej z Oddziałem Chemioterapii Jednego Dnia w Koszalinie
 • 2010-2014 roku pełnienie funkcji zastępcy ordynatora Oddziału Chemioterapii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
 • Od 2008 roku praca na stanowisku starszego asystenta, nadzór nad szkoleniem rezydentów w dziedzinie onkologii klinicznej, prowadzenie badań klinicznych.
 • 2003-2008r – praca w charakterze młodszego asystenta na Oddziale Chemioterapii, w Ambulatorium Chemioterapii i Poradni Onkologicznej
 • 2001-2003r. – praca w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Leczenie nowotworów złośliwych u osób dorosłych

 • Nowotwory piersi
 • Nowotwory przewodu pokarmowego
 • Nowotwory układu moczowo-płciowego
 • Nowotwory płuca
 • Nowotwory regionu głowy/szyi
  Mięsaki
 • Chłoniaki ziarnicze/nieziarnicze
 • Przewlekła białaczka limfocytowa