biała grafika przypominająca postać człowieka na szarym tle

Marek Rygielski

Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej