Doświadczenie zawodowe : Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskany na podstawie przedstawionej publikacji pod tytułem „ Ocena skuteczności miejscowej oraz powikłań radykalnej radioterapii u chorych z nieoperacyjnym rakiem odbytnicy”.
Lekarz w Zakładzie i Oddziale Radioterapii w Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim.
Wieloletni konsultant z zakresu Radioterapii Onkologicznej licznych ośrodków onkologicznych w Polsce: Centrum Onkologii Instytutu im Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, Grupy Luxmed Magodent Onkologia w Warszawie, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, NZOZ Orlen Medica w Płocku, NZOZ Prestige Medical w Płocku.
Członek konsylium wielodyscyplinarnego w ośrodkach: Luxmed Magodent Onkologia w Warszawie, Medicover w Warszawie, Attis w Warszawie, CDiTO NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim.
Kariera zawodowa: były Ordynator i Kierownik oraz były Zastępca Ordynatora i Kierownika Oddziału oraz Zakładu Radioterapii w Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim. Były Adiunkt Centrum Onkologii Instytutu im Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.
Kompetencje: Diagnostyka i leczenie nowotworów, konsultacje onkologiczne, udział w konsyliach wielodyscyplinarnych i kwalifikacja do leczenia
onkologicznego, kwalifikacje do radioterapii i  radiochirurgii stereotaktycznej śródczaszkowej oraz pozaczaszkowej w chorobach: mózgowia, płuca, sutka, przewodu pokarmowego, układu moczowego, narządu rodnego, stercza, jądra, kości, skóry.