Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim leczy pacjentów bezpłatnie w ramach zawartej umowy z Łódzkim Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nasze centrum leczenia chorób nowotworowych to Szpital Podstawowego Systemu Zabezpieczenia, czyli ośrodek znajdujący się w tzw. sieci szpitali, ustanowionej w 2017 roku. Centrum posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia zawartą do 2021 roku.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia finansuje leczenie około 2 500 000 ubezpieczonych z terenu województwa łódzkiego.

Dzięki prawie 2 500 zawartych umów pacjenci mogą korzystać z wielu placówek medycznych znajdujących się na terenie naszego i innych województw. Wśród placówek, z którymi oddział NFZ zawarł kontrakty są: gabinety, przychodnie, szpitale, sanatoria i oczywiście Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED  Tomaszów Mazowiecki.