Chirurgia onkologiczna to, obok chemioterapii i radioterapii, jedno z trzech podstawowych świadczeń medycznych w onkologii. Polega na usunięciu guza nowotworowego, bądź innego fragmentu tkanki, zaatakowanej przez komórki nowotworowe, poprzez zabieg chirurgiczny.
Ośrodki Grupy NU-MED są placówkami medycznymi oferującymi pacjentom kompleksowość leczenia. Zabiegi chirurgii onkologicznej, realizowane są w oparciu o współpracę ze szpitalami partnerskimi. O przebiegu procesu leczenia decyduje zespół lekarzy w ramach organizowanych konsyliów. Uczestnikami konsyliów są m.in. lekarze wyspecjalizowani w chirurgii onkologicznej. Na podstawie analizy wyników badań, zespół lekarzy decyduje o wyborze metody leczenia. Jeżeli konieczne wykonanie jest zabiegu chirurgicznego, często pacjent objęty jest leczeniem skojarzonym. Polega ono na łączeniu metod, np. chemioterapii i chirurgii onkologicznej, z możliwością włączenia także radioterapii.