Pododdział Chemioterapii szpitala NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim to placówka prowadząca leczenie w trybie jednodniowym oraz hospitalizacji. Nasz Ośrodek znajduje się w centralnej Polsce a taka lokalizacja sprawia, że jesteśmy blisko dla pacjentów z województw: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie oraz świętokrzyskie.

Nasz Oddział Szpitalny pozwala na jednoczesny pobyt 28 pacjentów natomiast chemioterapia w trybie ambulatoryjnym podawana jest pacjentom na 18 stanowiskach w tym samym czasie.

Oddział Szpitalny przeznaczony jest dla pacjentów wymagających stałej opieki medycznej a tryb ambulatoryjny w mniej zaawansowanych przypadkach choroby nowotworowej. Kwalifikacją do odpowiedniej ścieżki leczenia zajmuje się zawsze lekarz prowadzący.

Ośrodek posiada własną aptekę, która produkuje leki cytostatyczne. Apteka na miejscu usprawnia proces leczenia i eliminuje ryzyka związane z logistyką sprowadzania leków z innych aptek.

Ośrodek w Tomaszowie Mazowieckim realizuje leczenie w ramach programów lekowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie – programy lekowe

Chemioterapia jest to metoda leczenia polegająca na podaniu pacjentowi cytostatyku – preparatu farmakologicznego. Podanie może być doustne bądź dożylne.

Ścieżka pacjenta oddziału chemioterapii wygląda następująco:

  1. Konsultacja w poradni onkologicznej (nie wymaga skierowania, potrzebne wyniki dotychczasowych badań diagnostycznych wskazujących na możliwość występowania choroby nowotworowej)
  2. Kwalifikacja pacjenta do leczenia na oddziale chemioterapii (ambulatoryjnie lub hospitalizacja)
  3. Opracowanie schematu leczenia – dobór leków, określenie liczby cykli
  4. Badanie krwi pacjenta, konieczne przed każdym podaniem leku
  5. Podanie leku cytostatycznego w oddziale chemioterapii
  6. Po podaniu leku w trybie ambulatoryjnym pacjent wraca do domu. W przypadku pacjenta hospitalizowanego, o dalszym pobycie w szpitalu, bądź opuszczeniu placówki, decyduje lekarz prowadzący.