Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED wraz z Partnerem – Szpitalem Powiatowym w Radomsku, od czerwca 2019r. realizuje Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Równolegle prowadzone są badania oraz szkolenia edukacyjne. Badania realizuje pracownia mammografii Szpitala Powiatowego w Radomsku. Korzystają z nich pacjentki w wieku od 50 do 69 roku życia, część z nich nigdy wcześniej nie poddała się mammografii.

Celem czterech spotkań, które przeprowadzono w miejscowościach powiatu radomszczańskiego, było podniesienie świadomości związanej z chorobami piersi oraz zachęcenia do regularnych badań profilaktycznych.

Spotkania w gminach są częścią realizowanej profilaktyki, łącznie podczas 2 lat realizacji Programu zaplanowano ich kilkadziesiąt. Więcej o Programie TUTAJ