Listopad miesiącem profilaktyki raka gruczołu krokowego

Rak prostaty – to się leczy

Rak prostaty dotyczy ok. 16% populacji mężczyzn. To nowotwór, który obecnie leczy się w miarę skutecznie, pod warunkiem wczesnego wykrycia. Stąd wskazane są regularne badania wskaźnika PSA w profilaktyce raka gruczołu krokowego. Regularnie badać się powinni panowie po 60-tym roku życia, ale choroba zdarza się także u młodszych, dlatego warto korzystać z badań, gdy tylko jest taka możliwość.

Rak prostaty, gruczołu krokowego, stercza – to to samo. Pierwsze z tych pojęć jest określeniem potocznym, kolejne dwa to pojęcia medyczne. Wszystkich trzech użyjemy w artykule o brachyterapii – jednej z metod leczenia raka gruczołu krokowego.

Brachyterapia polega na umieszczeniu materiału promieniotwórczego w zmianie nowotworowej lub w bliskim sąsiedztwie guza. W przypadku raka stercza wspomniana metoda stosowana jest jako leczenie samodzielne, choć najczęściej stosuje się ją jako tzw. boost, czyli podwyższenie dawki po radioterapii z pól zewnętrznych. W tym drugim przypadku to jeden zabieg. W leczeniu samodzielnym brachyterapię stosuje się w formie dwóch zabiegów w odstępach jednego tygodnia.

– W raku gruczołu krokowego brachyterapia jako leczenie samodzielne stosowane jest u pacjentów, których nie można poddać zabiegowi operacyjnemu oraz w przypadku wznowy choroby – mówi onkolog-radioterapeuta dr Grzegorz Owczarek ze Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim.

Lekarz dodaje, że chodzi o wznowę, czyli nawrót choroby nowotworowej, po radioterapii lub w przypadku wykrycia tzw. wznowy makroskopowej (widoczna w badaniach obrazowych) po leczeniu.

Podobnie jak inne terapie, w/w metoda leczenia powodować może skutki uboczne, takie jak krwawienie z pęcherza czy częstomocz. Powikłania te ustępują na ogół w czasie 2-3 tygodni.

Listopad to miesiąc profilaktyki raka gruczołu krokowego, tzw. Movember. Symbolem miesiąca są wąsy – to one mają zwracać uwagę na świadomość profilaktyki zdrowia i przypominać o regularnych badaniach.