W Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim leczony jest pacjent, którego zakwalifikowano do przełomowej, w skali światowej, terapii. W leczeniu zastosowano nanocząsteczki tlenku hafnu.

22 maja 2019r. w Tomaszowskim Centrum Zdrowia po raz pierwszy w Polsce podano do guza, u pacjenta z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi, nanocząsteczki tlenku hafnu. Kolejnym etapem procesu leczenia jest siedmiotygodniowy cykl radioterapii, która rozpoczęła się w dniu 27 maja 2019 r. w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim.

Dzięki kooperacji wyżej wymienionych placówek i ośrodkowi badań klinicznych PROVITA CENTRUM MEDYCZNE możliwy stał się udział w przełomowym na skalę światową przedsięwzięciu.

Ta nowatorska, obecnie testowana terapia, będzie przeprowadzana u chorych ze zdiagnozowanym miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym rakiem głowy i szyi, którzy nie kwalifikują się do standardowej chemioradioterapii.

Zastosowanie nanocząsteczek tlenku hafnu jest nowatorskim badanym obecnie sposobem leczenia u tych chorych. Nanocząsteczki tlenku hafnu, aktywowane przez promieniowanie jonizujące, działają jako katalizator radiolizy wody, w wyniku czego powstają wolne rodniki – skrajnie reaktywne cząsteczki chemiczne prowadzące do zniszczenia komórek nowotworowych. Wyniki badań z zastosowania tej technologii u chorych z lokalnie zaawansowanymi mięsakami tkanek miękkich wykazały znaczącą poprawę miejscowej kontroli guza, w porównaniu ze standardowym leczeniem. Wyniki badania chorych z mięsakiem zostały przedstawione w 2018 r. na międzynarodowych kongresach medycznych w Europie i USA. Zastosowanie nanocząsteczek tlenku hafnu do poprawy miejscowych efektów radioterapii u pacjentów z rakiem głowy i szyi jest przedmiotem trwającego międzynarodowego badania klinicznego. W badaniu uczestniczą europejskie ośrodki onkologiczne, głównie z Francji i Hiszpanii oraz kilka krajowych ośrodków onkologicznych. W Polsce w skali krajowej badania są prowadzone i koordynowane przez PROVITA CENTRU MEDYCZNE z siedzibą w Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim. Celem badania jest wykazanie wzrostu skuteczności miejscowej radioterapii w połączeniu z działaniem nanocząsteczek w miejscowo zaawansowanych, nieoperacyjnych nowotworach głowy i szyi.

Dodajmy, że Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim, realizuje Pogram Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi. Dotychczas, w ramach Programu, przebadano ponad 5 tysięcy pacjentów. Program będzie realizowany do połowy 2020r.