Zasadą Grupy NU-MED jest ścisła współpraca z placówkami służby zdrowia oferujących szeroki zakres świadczeń medycznych. Stąd połączenie budynku NU-MED CDiTO ze szpitalem – Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Współpraca taka potrzebna jest zwłaszcza w sytuacjach, gdy leczenie chorego na nowotwór wymaga zastosowania różnych metod. Zasadą NU-MED jest prowadzenie działalności medycznej, która nie jest konkurencją wobec świadczeń partnera danej placówki. Sąsiadujący z NU-MED CDiTO, TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, posiada Poradnię Chirurgii Onkologicznej. W razie potrzeby, pacjent leczony w tej poradni może zostać skierowany na chemioterapię, bądź radioterapię do NU-MED CDiTO, z kolei pacjenci NU-MED, mogą być kierowani na zabiegi do szpitala TCZ.

Współpraca między placówkami ułatwia też planowanie leczenia. Lekarze mogą częściej się spotykać, ustalać sposób postępowania wobec konkretnego przypadku leczenia nowotworowego.