Informujemy, iż zgodnie z wpisem dokonanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 31 styczna 2019 roku, nastąpiła zmiananazwy Spółki.

Dotychczasowa nazwa Spółki:

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o.o.

Nowa nazwa Spółki:

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny  NU-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

nazwa skrócona:Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED sp. z o.o.

Pozostałe dane nie uległy zmianie. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, Regon, numer rachunku bankowego oraz numer KRS.

 

Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 35

97-200 Tomaszów Mazowiecki

KRS 0000446347

NIP 1080014216

REGON  146486475