24 maja w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się konferencja, podczas której mówiono o systemach zamkniętych w procesie leczenia. Takie systemy zabezpieczają zarówno pacjenta jak i personel. Ich stosowanie zapobiega m.in. niekontrolowanemu wyciekowi płynnych farmaceutyków.

Gościem specjalnym konferencji w NU-MED był Yaakow Cass z Ministerstwa Zdrowia Izraela, którego wykład otworzył część onkologiczną konferencji.

Kolejno głos zabierali: mgr farm. Zuzanna Wejhert -,,Systemy zamknięte w aptece szpitalnej – czy i dlaczego ? ‘’, mgr farm. Urszula Sołtysiak — ,, Pompy elastomerowe – komfort pacjenta ,bezpieczeństwo szpitala ‘’, dr n farm. Jowita Piotrowska — ,,Środki ochrony osobistej ‘’, mgr farm. Ryszard Sot – ,, Higiena szpitalna -zasady aseptyki pracy w pracowniach leku jałowego’’.

Druga część dotyczyła przygotowania leków w dawce dziennej. Wykłady: dr hab.n.med Marzenna Bartoszewicz, prof.nadzw. Katedra Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny Wrocław – „Nieantybiotykowe strategie ograniczania zakażeń szczepami wielolekoopornymi”, mgr farm Anna Wieczorek oraz mgr piel Maria Budnik-Szymoniuk „Aspekty medyczne i organizacyjne terapii infuzyjnej – odniesienie do najczęściej realizowanych procedur w podmiocie leczniczym.

Uczestnikami konferencji  było liczne grono pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy poszerzyli swoją wiedzę w zakresie stosowanie systemów zamkniętych.