Szpitale Onkologiczne wchodzące w skład Nu-Med Grupy realizują świadczenia medyczne na podstawie podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w poszczególnych zakresach:

  • Radioterapia
  • Brachyterapia
  • Chemioterapia
  • Programy lekowe
  • Poradnia Onkologiczna,
  • Poradnia Hematologiczna
  • Diagnostyka obrazowa (MR, TK, Pet CT)

Świadczenia medyczne są realizowane  w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej, dającej Pacjentowi pewność kompleksowej, szybkiej diagnostyki wstępnej i pogłębionej oraz wdrożenia leczenia onkologicznego ustalonego przez interdyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów, składający się z lekarza onkologa, lekarza radioterapeuty oraz lekarza o specjalizacji zabiegowej.

Wszystkie świadczenia medyczne finansowane są z środków publicznych, bezpłatnie dla Pacjenta.