Jakość w NU-MED GRUPA to wypadkowa stosowania standardów medycznych, norm akredytacyjnych i jakościowych, przepisów prawa oraz wewnętrznej kultury organizacyjnej.

To chęć zapewnienia naszym pacjentom dostępności, poszanowania godności i poufności, dostępu do wsparcia socjalnego i psychicznego podczas leczenia oraz satysfakcji i niezawodności.

Wdrażając normy jakościowe zgodne z normą ISO 9001 zobowiązujemy się do realizacji następujących celów:

  • świadczenia usług medycznych przez wykwalifikowany i doświadczony personel przy stosowaniu nowoczesnej i bezpiecznej aparatury medycznej, zgodne z obowiązującymi procedurami i zaleceniami krajowymi, by wszyscy pacjenci, którzy powierzyli nam swoje życie i zdrowie mieli poczucie bezpieczeństwa oraz darzyli nas zasłużonym zaufaniem,
  • okazywanie empatii poprzez niesienie pomocy i tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu naszych pacjentów,
  • bezpiecznego oraz skutecznego komunikowania się z pacjentem,
  • bezpiecznego wykorzystania promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i leków cytostatycznych w realizacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych i aktualnej wiedzy personelu poprzez organizowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z przyjętym harmonogramem szkoleń,
  • przestrzegania wymagań prawnych oraz innych wymagań związanych z prowadzoną działalnością,
  • zwiększania dostępności świadczeń medycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

We wszystkich ośrodkach wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo stosowania  promieniowania jonizującego w Zakładach Radioterapii naszych ośrodków, Pracowniach TK oraz PET. W NU-MED GRUPA S.A. w Elblągu oraz w Szpitalu NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim certyfikowaliśmy system ISO 9001:2015.

W NU-MED GRUPA S.A. w Elblągu posiadamy wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001:2013. Jest on potwierdzeniem tego, że stosujemy z należytą starannością wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa, również w zakresie ochrony danych osobowych, dokumentacji medycznej, własności intelektualnej, jak również tak istotnych w medycynie danych wrażliwych.

Wiemy, że w dobie ciągłego rozwoju wiedzy medycznej oraz postępu technologicznego dzięki standaryzacji działań zapewniamy większą przewidywalność oraz stabilizację w zakresie proponowanego leczenia. Wierzymy, że zapewnienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług jest naszym atutem, że dzięki temu nie tylko spełniamy Państwa oczekiwania, ale przede wszystkim wzbudzamy zaufanie i poczucie bezpieczeństwa podczas leczenia.