Fundacja NU-MED wspiera osoby chore onkologicznie, osoby po chorobach onkologicznych, rodziny pacjentów, także osoby starsze i niepełnosprawne. Organizacja prowadzi działalność profilaktyczną i edukacyjną związaną z ochroną zdrowia. Realizujemy projekty w ramach pomocy społecznej, angażując do ich realizacji wolontariuszy i opiekunów medycznych. Jesteśmy organizatorem eventów, podczas których promujemy profilaktykę i zachęcamy do rekreacji i aktywności ruchowej. Więcej o Fundacji NU-MED.