Informacje dla Akcjonariuszy

Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA

Numer REGON/NIP:  REGON: 519455718, NIP: 7411906987

Firma, pod którą spółka działa NU – MED GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat ELBLĄG, gmina ELBLĄG, miejsc. ELBLĄG

2.Adres ul. KRÓLEWIECKA, nr 146, lok. —, miejsc. ELBLĄG, kod 82-300, poczta ELBLĄG, kraj POLSKA

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nu-med.pl

Adres strony internetowej https://nu-med.pl/nu-med/dla-akcjonariuszy/

Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY

Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego 1 016 007,50 ZŁ

3.Liczba akcji wszystkich emisji 10160075

4.Wartość nominalna akcji 0,10 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1 016 007,50 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 463 649,30 ZŁ

Organ  uprawniony do reprezentacji podmiotu:  ZARZĄD

Sposób reprezentacji podmiotu DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Dane osób wchodzących w skład organu:

Nazwisko / Nazwa lub firma PACZKOWSKI

Imiona PAWEŁ JAN

Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU

Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? NIE

 

Nazwisko / Nazwa lub firma MICHALECKI

Imiona ŁUKASZ PIOTR

Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU

Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? NIE

 

Nazwisko / Nazwa lub firma BORZĘCKI

Imiona MARIUSZ

Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU

Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? NIE

 

Organ nadzoru: RADA NADZORCZA

Dane osób wchodzących w skład organu

1 Nazwisko KĘDZIA

Imiona MICHAŁ SYLWESTER

2 Nazwisko RUSIECKI

Imiona MICHAŁ ANTONI

3 Nazwisko SCHABOWSKI

Imiona KRZYSZTOF

4 Nazwisko NIEWADZIOŁ

Imiona HENRYK MAREK

5 Nazwisko URBANIAK

Imiona KRZYSZTOF MAREK

6 Nazwisko FIDURSKI

Imiona ŁUKASZ

7 Nazwisko JAKUBCZYK

Imiona MAREK

Prokurenci

1 Nazwisko STEFANIAK

Imiona ANDRZEJ

Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

2 Nazwisko DYLEWICZ

Imiona ELŻBIETA MIROSŁAWA

Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

3 Nazwisko GLINKA

Imiona JOLANTA

Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WEZWANIE NR 1 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

WEZWANIE NR 2 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

WEZWANIE NR 3 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

WEZWANIE NR 4 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

WEZWANIE NR 5 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE