Zgodnie z art. 32c ppk 2 ustawy Prawo Atomowe, informujemy, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1, 9, 10, 11 i 16 wykonywana przez NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Katowice sp. z o.o. nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Radioterapia to leczenie promieniowaniem jonizującym. Jest jedną z podstawowych metod leczenia nowotworów złośliwych. Celem radioterapii jest uszkodzenie komórek nowotworowych. W Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED w Katowicach leczymy radioterapią oraz odmianami tej metody, takimi jak:

  • stereotaksja, czyli działanie na komórki nowotworowe mocną dawką podaną w krótkim czasie. Stereotaksja stosowana jest głównie w leczeniu nowotworów mózgu, takich jak glejak, rak mózgu
  • brachyterapia, więcej czytaj TU: brachyterapia