Aktualnie zatrudniona w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym na stanowisku Starszego Asystenta oraz w NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Katowice. Posiada doświadczenie kliniczne w leczeniu pacjentów onkologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik radioterapii i radiochirurgii Gamma Knife. Szczególne zainteresowania nowotwory OUN oraz nowotwory płuc. Jako nauczyciel komunikacji klinicznej prowadzi praktyczne szkolenia w zakresie relacji z chorym i jego rodziną na każdym etapie choroby i leczenia onkologicznego.