W 2014 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Radioterapia Onkologiczna. W tym samym roku uzyskał dyplom dr. n. med., pracą na temat: „Napromienianie mózgowia z zaoszczędzeniem stref aktywnego namnażania komórek macierzystych mózgu u chorych na raka drobnokomórkowego płuca” (praca została wyróżniona decyzją Rady Naukowej Instytutu Onkologii w Gliwicach). Aktualnie specjalizuje się w zakresie onkologii klinicznej (chemioterapia). Pracował w Centrum Onkologii w Gliwicach. W swoim dorobku ma udział w stażach zagranicznych, liczne publikacje oraz działalność dydaktyczną.