Pracowała na Klinice Radioterapii Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, gdzie również obejmowała stanowisko Asystenta naukowo-badawczego. Objęła stanowisko Adiunkta w Klinice Radioterapii Centrum Onkologii oraz Adiunkta w Klinice Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii Instytutu im.Marii Skłodowskiej Curie oddział w Krakowie. Obecnie zatrudniona w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym na stanowisku Starszego Asystenta związana z NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Katowice. Szczególne zainteresowania medyczne to leczenie nowotworów jamy brzusznej i miednicy w szczególności: nowotworów przewodu pokarmowego (żołądka, odbytnicy i odbytu) oraz nowotworów układu moczowo-płciowego (gruczołu krokowego i pęcherza moczowego). Konsultacje onkologiczne, udział w konsyliach wielodyscyplinarnych i kwalifikacja do radioterapii.