ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

W ramach Oddziału i Zakładu Radioterapii realizowane są świadczenia z zakresu teleradioterapii, brachyterapii, radiochirurgii Gamma Knife, radioterapii stereotaktycznej SBRT (Stereotactic Body Radiotherapy) oraz radiochemioterapii.
Zakład Radioterapii jest wyposażony w trzy akceleratory liniowe Elekta Synergy, aparat do brachyterapii microSelectron HDR oraz nowoczesne systemy planowania, zarządzania i weryfikacji dozymetrycznej. Planowanie radioterapii odbywa się z wykorzystaniem tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz PET/TK. Akceleratory liniowe zostały wyposażone w system Image-Guided RadioTherapy umożliwiający napromienienie guza nowotworowego z wysoką precyzją. Dodatkowo w niektórych sytuacjach klinicznych (rak prostaty, przerzuty do wątroby, rak trzustki) radioterapia jest prowadzona z wykorzystanie znaczników (Fiducial Markers) zakładanych pod kontrolą USG i/lub TK w obszar bezpośrednio sąsiadujący z guzem nowotworowym.  Oddział realizuje procedury wysokospecjalistyczne zgodne z obowiązującymi protokołami radioterapii i wytycznymi międzynarodowymi.

 

Zakład Radioterapii jako pierwszy w Polsce uzyskał akredytacje Centrum Radioterapii M.D. Anderson Houston, USA

 

W ramach Oddziału i Zakładu Radioterapii świadczenia medyczne są udzielane w oparciu o kontrakt z NFZ „Szybka Terapia Onkologiczna”

 

 

WSKAZANIA DO LECZENIA:

Radioterapia:

 • rak piersi
 • nowotwory narządów głowy i szyi
 • nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
 • rak płuca, opłucnej i śródpiersia
 • nowotwory układu pokarmowego
 • nowotwory układu moczowo-płciowego
 • nowotwory kości i tkanek miękkich
 • przerzuty do kości, mózgowia, płuc, narządów jamy brzusznej

 

Gamma Knife (radiochirurgia guzów mózgu):

 • przerzuty do mózgowia
 • oponiaki
 • nerwiaki nerwów czaszkowych
 • guzy przysadki
 • czaszkogardlaki
 • hamartoma
 • neuralgie nerwów czaszkowych (głownie nerwu trójdzielnego)
 • niektóre guzy pochodzenia glejowego

Radioterapia chorób nienowotworowych (radioterapia przeciwzapalna):

 • choroba Gravesa-Basedowa – wytrzeszcz gałek ocznych (orbitopatia)
 • zespół bolesnego barku (PHS – periarthritis humeroscapularis)
 • włóknienie agresywne (fibromatosis agressiva) – operacja + radioterapia uzupełniająca
 • łokieć tenisisty (EPH – epicondylopathia humeri)
 • łokieć golfisty
 • przykurcz rozcięgna dłoniowego, zwany chorobą Dupuytrena, charakteryzuje się bliznowaceniem rozcięgna dłoniowego z następczym przykurczeniem zgięciowym palców
 • ostrogi piętowe
 • rogowiak (keratoacanthoma)
 • zapalenie ścięgna Achillesa
 • kostnienie pozakostne – bezpośrednio przed lub po zabiegu operacyjnym
 • bolesne naczyniaki kręgów
 • choroba Ledderhose`a – włókniakowatość guzkowata rozcięgna podeszwowego

 

Dodatkowe usługi:

 • opieka koordynatora leczenia onkologicznego
 • konsultacje psychoonkologa i fizjoterapeuty
 • transport medyczny dla pacjentów leczonych w trybie ambulatoryjnym
 • możliwość zakwaterowania w hostelu dla pacjentów niewymagających całodobowego nadzoru w warunkach szpitalnych
 • call center

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-NAUKOWA

Kadra medyczna Oddziału i Zakładu Radioterapii prowadzi działalność dydaktyczno-naukową w ramach Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Śląski Uniwersytet Medyczny jest współrealizatorem projektu GLIOMED „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest opracowanie testu diagnostycznego umożliwiającego kompleksową diagnostykę molekularną glejaków.

Badania kliniczne i projekty naukowe:

 1. Prospektywne kliniczne badanie akademickie II fazy oceniające toksyczność i skuteczność chemioterapii według schematu „modyfikowany FOLFIRINOX skojarzonej z SBRT (stereotaktyczna radioterapia) u pacjentów z nieresekcyjnym miejscowo zaawansowanym rakiem trzustki. 

 

 1. Badanie PACIFIC 4 – badanie III fazy – radioterapia SBRT z konsolidującą immunoterapią w u pacjentów z rakiem płuca.

 

 

 

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA

Kadra angażuje się w szereg działań o charakterze charytatywnym oraz akcje z zakresu profilaktyki nowotworowej i promocji zdrowia. Współpracujemy z fundacjami i stowarzyszeniami (np. Amazonki) wspierając chorych i ich bliskich w walce z chorobą nowotworową. Co roku wspólnie z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach i Fundacją NU-MED organizowany jest bieg „UBiegamy się o Zdrowie” #OnkologiaNaCeglanej, który skupią coraz większą liczbę miłośników zdrowego stylu życia.