Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED w Katowicach prowadzi wysokospecjalistyczne zaplecze diagnostyczno-radioterapeutyczne. Ośrodek wpisuje się w potrzeby regionu, co potwierdzają statystyki epidemiologiczne.

Naszym głównym partnerem jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Współpraca zapewnia pacjentom kompleksowość leczenia onkologicznego, to znaczy, że pacjent w jednym miejscu ma możliwość skorzystania z pełnego pakietu świadczeń w ramach terapii onkologicznej.

Nasz ośrodek znalazł się w tzw. sieci szpitali, co z jednej strony daje stabilność funkcjonowania przez kilka lat, z drugiej – dla pacjentów – to gwarancja leczenia nieodpłatnego w ramach środków publicznych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W naszej placówce leczymy radioterapią, czyli metodą miejscowego leczenia nowotworów złośliwych z wykorzystaniem energii promieniowania jonizującego. Nasz ośrodek stosuje też brachyterapię, czyli technikę leczenia w radioterapii, polegającą na bezpośrednim napromienianiu komórek nowotworowych poprzez umieszczenie źródła promieniowania (pierwiastka promieniotwórczego) bezpośrednio w zmianie chorobowej (w guzie) lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.