Katowicki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia finansuje leczenie około ok. 4 170 000 ubezpieczonych z terenu województwa śląskiego.

Dzięki ponad 5300 zawartych umów pacjenci mogą korzystać z placówek medycznych tj.: szpitale w tzw. sieci, POZ, gabinety stomatologiczne oraz rehabilitacyjne, lecznice (opieka psychiatryczna i uzależnień, oś. pielęgnacyjno-opiekuńcze), hospicja, apteki i wiele innych. W ramach kontraktu z NFZ świadczy usługi również ośrodek NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Katowice, przy szpitalu Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Kornela Gibińskiego w Katowicach. Nasz ośrodek jest w sieci Podstawowego Systemu Zabezpieczenia