Prawa pacjenta

Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta
Prawa pacjenta

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Informacje nt. udostępniania dokumentacji medycznej znaleźć można na:
https://www.uck.katowice.pl/udostepnianie-dokumentacji-medycznej

OPIEKA DUSZPASTERSKA

Pacjent w trakcie pobytu ma prawo do opieki duszpasterskiej.

Opieka duszpasterska zapewniona jest przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Więcej informacji na https://www.uck.katowice.pl/opieka-duszpasterska