Pacjenci, którzy w trakcie leczenia nie muszą przebywać na oddziale szpitalnym, mogą skorzystać z opcji transportu lub hotelu.

Hotel – oddalony jest o 100 metrów od ośrodka. W ramach pobytu pacjent ma zapewnione 3 posiłki. Pacjenci na leczenie przychodzą samodzielnie.

Transport – pacjent odbierany jest z miejsca zamieszkania i dowożony do ośrodka na czas napromieniania. Zapewniamy transport powrotny. Zaznaczamy, iż czas przejazdu uzależniony jest od liczby pacjentów i trasy.

Decyzja o pobycie w hotelu lub transporcie uzasadniona jest od stanu ogólnego pacjenta, opinie wydaje lekarz prowadzący.

Wszystkie powyższe usługi, realizowane w ramach umowy z NFZ, pacjent nie ponosi z ich tytułu dodatkowych kosztów.