Walka z chorobą nowotworową jest zawsze trudnym czasem dla chorych i ich bliskich. Staramy się zapewnić naszym pacjentom komfortowe warunki.

Specjalnie dla tych pacjentów, którzy mieszkają daleko od Katowic i nie muszą pozostawać w trakcie terapii na oddziale szpitalnym, zawarliśmy umowę z Zajazdem Sportowym, który oddalony jest od Ośrodka o 200 metrów. Pacjenci nie ponoszą kosztów pobytu oraz transportu. W ramach pobytu pacjent ma zapewnione 3 posiłki – uwzględniana jest również dieta chorego.

Zajazd Sportowy
40-514 Katowice
ul Ceglana 67
www.sts-zajazd.pl

Pacjent odbierany jest z miejsca zamieszkania i dowożony do ośrodka na czas napromieniania. Potem pacjent jest odwożony z ośrodka do wskazanego miejsca zamieszkania. Transport jest transportem zbiorowym a czas przejazdu uzależniony jest od liczby pacjentów i trasy. O transporcie chorego decyduje lekarz prowadzący.

Wszystkie powyższe usługi są dla pacjenta bezpłatne, realizowane  w ramach podpisanej umowy z NFZ.