Chirurgia onkologiczna stosowana jest często w skojarzeniu z radioterapią. Guz nowotworowy bądź fragment tkanki zaatakowanej przez komórki nowotworu często wymaga usunięcia chirurgicznego. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED w Katowicach pacjentów do zabiegów chirurgicznych kieruje na oddział Centralnego Szpitala Klinicznego.

Jeżeli pacjent po zabiegu chirurgicznym ma wskazanie do radioterapii, bądź brachyterapii, wraca na oddział radioterapii ośrodka NU-MED.