Chemioterapia to metoda leczenia nowotworów polegająca na podaniu leczonemu preparatów farmakologicznych – cytostatyków. Podanie może być doustne, bądź dożylne. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED w Katowicach pacjentów zakwalifikowanych do chemioterapii kieruje do Oddziału Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego, partnera ośrodka NU-MED. Obie placówki znajdujące się w jednej lokalizacji – przy ulicy Ceglanej 35 – zapewniają kompleksowość leczenia chorób nowotworowych.