Zgodnie z art. 32c ppk 2 ustawy Prawo Atomowe, informujemy, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1, 9, 10, 11 i 16 wykonywana przez NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Katowice sp. z o.o. nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Brachyterapia to technika leczenia w radioterapii, polegająca na bezpośrednim napromienianiu komórek nowotworowych poprzez umieszczenie źródła promieniowania (pierwiastka promieniotwórczego) bezpośrednio w zmianie chorobowej (w guzie) lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Wśród placówek Grupy NU-MED, tę metodę stosują ośrodki w Zamościu i Katowicach. W Katowicach jako źródło promieniowania korzysta się z izotopu irydu (Ir-192).

HDR – (ang. High Dose Rate)- oznacza wysoką moc dawki i zastosowanie źródła promieniowania o wysokiej aktywności. Dzięki czemu sesja napromieniowania trwa dość krótko (zazwyczaj kilka minut).

Ze względu na moc dawki promieniowania wyróżnia się następujące techniki:

 • LDR – (low dose rate) niska moc dawki – poniżej 2Gy/h
 • MDR – (medium dose rate) średnia moc dawki – 2-12Gy/h
 • HDR – (high dose rate) wysoka moc dawki – powyżej 12Gy/h
 • PDR – (pulse dose rate) pulsacyjna moc dawki – podawanie dawki MDR w odpowiednich ustalonych pulsach czasowych.

W NU-MED CDiTO Katowice realizowane są następujące procedury brachyterapii:

 • Brachyterapia wewnątrzjamowa
 • Brachyterapia śródtkankowa
 • Brachyterapia powierzchniowa
 • Brachyterapia 3D – HDR w czasie rzeczywistym

Jak wygląda przygotowanie i zabieg?

W leczeniu brachyterapeutycznym wyróżniamy dwa rodzaje aplikacji:

Duży układ aplikatorów:

 • Konieczne jest krótkie, dożylne znieczulenie pacjenta, przy udziale anestezjologa.
 • Podanie odpowiednich leków zleconych przez lekarza.
 • Założenie odpowiedniego zespołu aplikatorów, adekwatnego do rozpoznania i struktur anatomicznych pacjenta.
 • Wykonanie wraz z założonym układem aplikatorów planowania leczenia w pracowni TK lub pracowni MR.

Mały układ aplikatorów:

 • Pacjent nie wymaga szczególnego przygotowania.
 • Rodzaj układu dobierany jest w zależności od rozpoznanie klinicznego oraz stopnia zaawansowania, po konsultacji lekarza radioterapeuty z drugim specjalistą z tej dziedziny.
 • Cały zabieg trwa od 5-15 minut.

Po założeniu układu aplikatorów, fizyk medyczny w porozumieniu z lekarzem, przygotowuje plan leczenia (czas leczenia, dawkę). Następnie pacjent leczony jest promieniowaniem jonizującym powstającym z rozpadu źródła promieniowanie umieszczonego w aparacie terapeutycznym typu microSelectron HDR. Podczas leczenia pacjent obserwowany jest za pośrednictwem systemu kamer video oraz systemu interfonii. Nad bezpieczeństwem pacjenta w trakcie leczenia czuwają: pielęgniarka, technik elektroradiologii, fizyk medyczny oraz lekarz radioterapeuta.

Jak przygotować się do leczenia?

 • należy zadbać o wypróżnienie się,
 • należy umyć ciało pod natryskiem (nie zmywać oznaczeń pozostałych po teleterapii),
 • należy być gotowym do współpracy z personelem medycznym.

Z czym wiąże się leczenie?
tzw. objawy wypadowe, do których można zaliczyć:

 • zlewanie potami
 • osłabienia
 • uderzenia gorąca
 • zawroty głowy

Chory po zabiegu brachyterapii, po wypisie ze szpitala, powinien skontaktować się z lekarzem w każdym przypadku wystąpienia niepokojących objawów.