Chemioterapia to metoda leczenia polegająca na podaniu pacjentowi farmaceutyków, zwanych lekami cytostatycznymi. Leki mogą być podawane doustnie, podskórnie oraz dożylnie. Leczenie chemioterapią prowadzi Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim. Więcej informacji tutaj.

W Elblągu, Katowicach i Zamościu chemioterapię prowadzą szpitale, przy których są ośrodki Grupy NU-MED. Tym samym pacjent ma dostęp do kompleksowego leczenia nowotworu. Leczenie odbywa się na oddziałach jednodniowych, jeżeli stan pacjenta nie wymaga stałego pobytu w szpitalu. Jeżeli pacjent wymaga hospitalizacji, szpitale proponują pobyt na oddziale.

Chemioterapia znacznie obciąża organizm, co powoduje skutki uboczne, m.in. takie jak czasowa utrata brwi, włosów, wymioty, złe samopoczucie.  Postęp w medycynie prowadzi do łagodzenia skutków ubocznych. Onkolodzy kliniczni mają do dyspozycji m.in. leki przeciwwymiotne, które przepisują pacjentom zgłaszającym dolegliwości. Uciążliwość leczenia chemioterapią jest dziś mniejsza, niż kilka lat temu.