About me

Radiation oncologist. Diagnostics and treatment of neoplastic diseases, oncology consultations, participation in multi-disciplinary medical case conferences and evaluation of eligibility for oncology therapy, chemotherapy, radiation therapy and surgical procedures.
Advanced radiation therapy techniques – IMRT – Intensity-modulated radiotherapy, IGRT – Image guided radiotherapy, VMAT – Volumetric Arc Therapy.

Highly specialized radiation therapy techniques – radiation therapy with respiratory gating, radiosurgery, stereotactic radiation therapy with the use of CyberKnife, hyperthermia, peripoperative radiation therapy, tomotherapy, TMI – total marrow irradiation
Radiation therapy with th euse of large radiation fields techniques – TBI – total body irradiation, HBI – half body irradiation, radiation therapy of non-neoplastic diseases

Palliative radiation therapy

Implantation of golden markers in prostate gland
scientific degree of the doctor of medical sciences awarded on the basis of a doctoral dissertation entitled “Comparative assessment of the tolerance and efficacy of four postoperative radiation therapy regimes in patients suffering from glioblastoma multiforme”

Specializations

 • Oncology radiation therapy

Professional experience

 • Alumna of the Faculty of Medicine of the Silesian Medical University of Katowice
 • Assistant Professor at Radiation Therapy Ward at the Oncology Center – Maria Skłodowska-Curie Institute in Gliwice
 • In 2014, he acted as the member of the Management Board of the Silesian Branch of the Polish Association of Oncology.
 • Currently, he is the Deputy Head of Teleradiotherapy Laboratory and the Deputy Head of Radiation Therapy Ward at NU-MED Center for
 • Diagnostics and Oncology Therapy in Tomaszów Mazowiecki.

Language skills

 • English

Foreign internships

 • Stockholm, Sweden – Karolinska University Hospital
 • Nordhausen, Germany – Nordhausen Hospital Stockholm
 • Montreal, Canada – Notre dame Hospital
 • Ostrava, the Czech Republic – University Hospital Ostrava
 • Mediolan, Italy – Carlo Besta Neorological Institute

Training sessions

1. Course ESTRO Evidence-Based Radiation Oncology: Methodological Basis &
Clinical Applications Cracow, Poland
2. Course ESTRO: Combined drug-radiation treatment: biological basis, current
Applications and perspectives Athens, Greece
3. Course ESTRO Molecular Oncology Gliwice, Poland
4. Course ESTRO Basic clinical radiobiology Toledo, Spain
5. Course ESTRO Advanced technologies in RT, Singapore
6. Course VARIAN Advanced techniques SBRT Lisbon, Portugal

Malignant neoplasm treatment in adults

 • Of special interest are malignant neoplasms of the urogenital system (prostate gland cancer, urinary bladder cancer, testicular cancer, renal cancer)
 • Lung cancer
 • Central nervous system neoplasms, including stereotactic radiation therapy of arterio-venous malformations (AVM), meningiomas, primary and metastatic tumours
 • Malignant neoplasms of the gastrointestinal tract (esophagus cancer, stomach cancer, intestinal cancer, gall bladder cancer, pancreatic cancer, liver cancer)
 • Neoplasms of the head and neck area
 • Lymphomas
 • Melanomas, skin neoplasms
 • Radiation therapy of non-neoplastic disease (calcaneal spur, exophthalmos in the course of Graves-Basedov disease, golfer/tennis elbow, Ledderhose disease, Dupuytren disease, painful shoulder syndrome, Achilles tendonitis, advanced degenerative joint lesions, extraosseous ossification, painful vertebral hemangiomas)

Scientific achievements

Full published articles:

1. Grzegorz Głowacki, Hubert Urbańczyk – „Hemangiopericitoma – opis 4
przypadków” – Onkologia i radioterapia 2007; 2:24-29.

2. Grzegorz Głowacki – „Jakość leczenia onkologicznego Poznań 2008” – Onkologia
Info 2008; 12:241-244.

3. Grzegorz Głowacki, W. Majewski R. Kulik D. Bodusz L. Miszczyk –
„Zastosowanie złotych znaczników w radioterapii kierowanej obrazem u chorych na
raka gruczołu krokowego”(artykuł redakcyjny) – Onkologia Info 2009; 4:148-151.

4. Grzegorz Głowacki – „Rola chemioterapii w leczeniu skojarzonym chorych z
rozpoznaniem glejaka wielopostaciowego” – Onkologia Info 2009; 4:136-142.

5. Izolda Mrochen-Domin, G. Głowacki R. Tarnawski – „Chemioterapia i radioterapia
w leczeniu glejaków złośliwych mózgu – opis przypadków” – Onkologia Info
2009; 4:124-130.

6. Grzegorz Głowacki – „Sprawozdanie z Konferencji w Berlinie ECCO 15 ESMO 34”
– Onkologia Info 2009; 6:214-216.

7. Grzegorz Głowacki, Roland Kulik, Marek Boba, Justyna Rembak-Szynkiewicz,
Leszek Miszczyk Radioterapia stereotaktyczna guzów nowotworowych wątroby z
zastosowaniem złotych znaczników. Onkologia Info 2011; 8:27-32.

8. Dawid Bodusz Głowacki Grzegorz Leszek Miszczyk Ocena ruchomości
śródfrakcyjnej gruczołu krokowego w trakcie radioterapii chorych na raka stercza.
Nowotwory 2011; 51:339-443.

9. Grzegorz Głowacki, Dawid Bodusz, Wojciech Majewski, Małgorzata Stąpór-
Fudzińska, Aleksandra Grządziel, Ewa Chawińska, Łukasz Michalecki, Leszek
Miszczyk Frakcjonowana radioterapia stereotaktyczna CyberKnifeTM chorych na
raka gruczołu krokowego – prezentacja metody. Nowotwory 2012; 62(4):188–196

10. Grzegorz Głowacki, Iwona Wesołowska, Dawid Bodusz, Edyta Wolny, Łukasz
Michalecki Leszek Miszczyk, Jerzy Wydmiński Porównanie radioterapii wiązką z
modulacją intensywności dawki (IMRT) i konformalnej radioterapii (CFRT) w planowaniu leczenia u chorych na raka trzustki. Nowotwory – Journal of Oncology 2013, volume 63, number 3, 1–XXX

11. Bodusz Dawid Grzegorz Głowacki Wojciech Leszczyński Wioletta Miśta, Leszek Miszczyk Ocena migracji znaczników śródtkankowych GoldAnchor™ w czasie planowania leczenia promieniami chorych na raka gruczołu krokowego.
Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 1 s.11-14

12. Mycosis fungoides – a case report Łukasz Michalecki, Grzegorz Głowacki, Hubert Urbańczyk, Dorota Gabryś DOI: 10.5114/pm.2015.52986 Przegląd Menopauzalny 2015; 14(3): 1-3

13. H. Urbańczyk, A.Strączyńska-Niemiec, G. Głowacki, D.Lange, L. Miszczyk Case presentation- a five years survival of patent with glioblastoma brain tumor. Reports of practical oncology and radiotherapy – 2014 http//dx.doi.org/10.1016/j.rpor.2014.04.002

14. Agnieszka M. Mazurek, A. Fiszer-Kierzkowska, T. Rutkowski, K. Składowski, M. Pierzyna, D. Scieglinska , G. Wozniak, G. Głowacki, R. Kawczynski´ and E. Małusecka Optimization of circulating cell-free DNA recovery for KRAS mutation and HPV detection in plasma. Cancer Biomarkers 13 (2013) 385–394

15. Napromienianie szpiku całego ciała – prezentacja metody.
Grzegorz Głowacki, Leszek Miszczyk, Krzysztof Ślosarek, Bożena Jochymek, Grzegorz Woźniak, Łukasz Matulewicz, Michał Radwan, Paulina Leszczyńska, Łukasz Dolla, Jacek Najda, Tomasz Krużel, Tomasz Czerw, Maria Saduś – Wojciechowska, Sebastian Giebel Nowotwory 2014 tom 64 nr 4 314-320.

16 Avascular osteonecrosis of the hip in patient after adjuvant radiotherapy for rectal cancer Łukasz Michalecki, Dorota Gabryś, Grzegorz Głowacki, Hubert Urbańczyk, Jerzy Wydmański
Contemp Oncol (Pozn) 2014; 18 DOI (digital object identifier): 10.5114/wo.2014.40604

17. Daily image-guidance in prostate cancer radiotherapy – implications for treatment margins. G Głowacki, W Majewski, P Wojcieszek, A Tukiendorf, D, Bodusz, G Woźniak, L Miszczyk Neoplasma 2015

18. Acute Toxicity of Robotic Ultrahypofractionated Radiotherapy CyberKnifeTM in Prostate Cancer Patients. G Głowacki, W Majewski, P Wojcieszek, K Grabińska, E Chawińska, D Bodusz, G Woźniak, H Urbańczyk, A Kaletka, L Miszczyk
. – Neoplasma

19. CyberKnife-based prostate cancer patient radioablation – the early results of the irradiation of 200 patients – Central European Journal of Urology. Leszek Miszczyk, Aleksandra Napieralska, Agnieszka Namysł-Kaletka, Grzegorz Głowacki, Kinga Grabińska, Grzegorz Woźniak, Małgorzata Stąpór-Fudzińska

20 . The efficacy of stereotactic radiotherapy for metastases from renal cell carcinoma
Wojciech Majewski, Marcin Tabor, Przemyslaw Banaszek, Grzegorz Głowacki Neoplasma 2015

21. Czy jest miejsce dla radioterapii w leczeniu kłykcin olbrzymich – przegląd piśmiennictwa
G Woźniak, G Głowacki , L Miszczyk, W Miśta Nowotwory Journal of Oncology 2015, volume 65, number 2, 128–131 DOI: 10.5603/NJO.2015.0024

22. Cell-cycle gene expression analysis using real time PCR in locally-advanced squamous-cell head and neck cancer G Wozniak, R Herok, R Jaksik, M Misiolek, B Kolebacz, A Fiszer Kierzkowska, K Miskiewicz -Orczyk, C Szymczyk, A Maciejewski, G Glowacki, R Suwiński

Advances in Medical Science

23. Porównawcza ocena tolerancji i skuteczności czterech schematów pooperacyjnej radioterapii chorych na glejaki wielopostaciowe. G. Głowacki Nowotwory 2016

24. Salvage high-dose-rate brachytherapy for locally recurrent prostate cancer after primary radiotherapy failure.
Wojcieszek P, Szlag M, Głowacki G, Cholewka A, Gawkowska-Suwińska M, Kellas-Ślęczka S, Białas B, Fijałkowski M.
Radiother Oncol. 2016 Jun;119(3):405-10. doi: 10.1016/j.radonc.2016.04.032. Epub 2016 May 8.

25. Ultrahypofractionated CyberKnife based stereotactic radiotherapy versus conventional radiotherapy in patients with prostate cancer – acute toxicity evaluation in two phase II prospective studies. Neoplasma. 2017;64(4):599-604. doi: 10.4149/neo_2017_421

26. Leszek Miszczyk, Agnieszka Namysł-Kaletka, Aleksandra Napieralska, Grzegorz Wozniak, Małgorzata Stapor-Fudzinska, Grzegorz Glowacki, Andrzej Tukiendorf APJCP “CyberKnife radioablation of prostate cancer patients – preliminary results based on the treatment of 400 patients” Asian Pacific Journal of Cancer Prevention

27. Cybernetyczna mikroradiochirurgia (CyberKnife) chorych na raka gruczołu krokowego. Uaktualnienie wyników leczenia 200 chorych CyberKnife for prostate cancer patients. Update of 200 patients treatment results Leszek Miszczyk, Aleksandra Napieralska, Agnieszka Namysł-Kaletka Grzegorz Woźniak Małgorzata Stąpór-Fudzińska, Grzegorz Głowacki, Andrzej Tukiendorf Przegląd Lekarski 2017 / 74 / 4

28. Radioterapia stereotaktyczna VMAT z zastosowaniem bramkowania oddechowego – prezentacja metody G Woźniak, Ł Dolla, K Ślosarek, G Głowacki , B Bekman
Nowotwory