Zespół

Opiekę nad pacjentami Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu sprawuje zespół lekarzy – specjalistów radioterapii onkologicznej i internistów wraz z zespołem pielęgniarskim oraz zespołami techników i fizyków medycznych. Lekarze i personel medyczny, poza bieżącym leczeniem pacjentów w ośrodku, przyjmują także w poradni onkologicznej.

Skip to content